Benson and Hedges

BENSON AND HEDGES SIGARETTEN ZIGARRETTEN CIGARETTES

!

Benson & Hedges Gold

  ROKEN IS SCHADELIJK VOOR UW GEZONDHEID
20 sigaretten per pakje / 10 pakjes per slof

Benson & Hedges Silver

  ROKEN IS SCHADELIJK VOOR UW GEZONDHEID
20 sigaretten per pakje / 10 pakjes per slof