Is roken gezond ?

On - Line tabak sigaretten sigaren bestellen

Verantwoord tabaksgebruik en rookgedrag

CWS wenst een bijdrage te leveren aan een verantwoord tabaksgebruik. Om die reden verkoopt CWS tabak volgens de huidige wet- en regelgeving die bestaan voor de verkoop daarvan en neemt zij maatregelen om te voorkomen dat die wet- en regelgeving wordt overtreden.

NIX18:

Voor tabak geldt dat deze producten met name voor jongeren een gezondheidsrisico kunnen vormen. CWS verstrekt dan ook conform de geldende wet- en regelgeving geen tabak aan jongeren onder de 18 jaar. Om zeker te weten dat een klant oud genoeg is om tabak aan te mogen verstrekken, vragen wij aan klanten rond de 20 jaar naar legitimatie wanneer zij tabak kopen. Onder legitimatie wordt verstaan de in Nederland geldende legitimatie bewijzen. Wanneer tabak (online) worden besteld die vervolgens thuis worden bezorgd, dan wel opgehaald worden op een PostNL or transportbox, worden de regels voor verantwoorde verkoop van tabak onverkort toegepast. Onze bezorger of de medewerker op het afgiftepunt (dit kan een winkel zijn, maar dit kan ook een punt buiten de winkel zijn) controleert of de klant 18 jaar of ouder is. Als de klant de legitimatie niet kan laten zien of uit het legitimatiebewijs blijkt dat de klant nog geen 18 jaar is, worden tabaksproducten niet verstrekt.

Kijk voor meer informatie over een verantwoord tabakgebruik op:

www.nix18.nl
www.stiva.nl