Retour formulier

Melding van retour, herroeping koop overeenkomst CWS

(dit formulier alleen invullen en terugzenden [geen tabakswaren] als u de overeenkomst wilt herroepen)

U kunt dit per post doen, per fax, of per e-mail

Aan:

CWS-CigarWebService

Turfschip 199

1186 XH Amstelveen

Nederland

Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

Besteld op:

Ontvangen op:

Order nummer:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Handtekening (alleen wanneer u dit formulier op papier per fax of post indiend)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 http://www.cigarwebshop.nl/PDF/form-NL.pdf