Retour recht

Retour recht bij Online-aankoop CWS

 

Er is geen retour recht met rookwaren, douane accijns goederen en/of producten welke zijn samen gesteld van/uit tabak. De tabak accijns is samengesteld door de autoriteiten, maar is derhalve niet gelijk voor alle EU landen. Daarin is geregeld, welke producten belast dienen te worden, op welke wijze en hoe hoog de belasting percentages dienen te zijn.

 

Bij het retour zenden van Tabakswaren buiten de EU dient u rekening te houden met import heffingen !!!

Bij aankoop van normale producten heeft de gebruiker de mogelijkheid de aankoop overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen een wettelijke termijn te ontbinden. De tijds telling start op het moment van aflevering aan de gebruiker.
Met in achtneming van deze termijn zal de gebruiker zeer zorgvuldig met het product EN de verpakking omgaan, alleen om te beoordelen of gebruiker het product wenst te behouden. Indien gebruik gemaakt gaat worden van het wederroepings recht, zullen alle bijbehorende onderdelen in ongebruikte, onbeschadigde toestand aan de verkoper worden terug gezonden, conform zijn aanwijzingen. Beschadigde artikelen worden niet geaccepteerd of vergoed.


Kosten ingeval van retour recht
1. Als de koper/gebruiker van zijn recht gebruik maakt om producten retour te sturen, worden de gebruikelijke normale verzendkosten terug betaald. In Nederland is dat Post.NL

2. Indien de gebruiker een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit terugstorten bij de eerstvolgende gelegenheid, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

3. Koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor transport aan koper.

 


Het verzend adres van CWS is:
CWS

Turfschip 199

1186 XH Amstelveen

Nederland