Eigendom en beeldmerk recht

Tabakswaren beeldmateriaal gebruikt op deze website behoort aan CWS (Cigar Web Service) Niets van de content, software aanpassingen of anderszins mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van CWS. Gebruikte foto's, header-footer, zowel in .JPG, GIF, PNG of anders getoond op de site, zijn via externe regeling gevrijwaard van enig recht, reproductie, dan wel overeen gekomen gebruikers recht. Print screens gebruiken, publiceren, in geheel of gedeeltelijk van tabakswaren getoond op deze website zijn volgens de tabakswetgeving ( I & II) ten strengste verboden. Beeldmerken zijn eigendommen van de fabrikant en/of haar wettelijk gevolmachtigde. CWS (CigarWebService) behoud zich het recht voor beelden te publiceren ten behoeve van de koper/consument, welke kleur afwijkingen kunnen bevatten t.o.v het origineel of ral nummer, zoals gedeponeerd bij de Merkenbureaus, dan wel via het wettig gedeponeerde en goedgekeurde handelsmerk.